Onze beste wensen voor 2019 !!

2018 ligt alweer achter ons, even een terugblik op een bewogen jaar.

De meeste tuinbezitters zullen van 2018 vooral de zeer lang aanhoudende droogte, extreem hoge temperaturen én de (al dan niet opgelegde) watergeefperikelen onthouden.  In de tweede helft van juli hebben we zelfs besloten om een leverings-stop in te voeren, welke we pas 4 weken later konden opheffen. Ondertussen werden voor alle kweekvelden nooit-geziene arbeidsinspanningen geleverd en uitzonderlijke investeringen gedaan. Bijkomende pompinstallaties, gesofisticeerde beregingshaspels, recirculatie drainwater en vooral 24/24  en 7/7 extra mankracht hebben er voor gezorgd dat geen enkel veld in het gedrang kwam. Commercieel gezien is dit niet uit te leggen, maar teelttechnisch uiteraard wel: je moet verder. Een onoverkomelijk probleem is wel het feit dat er gedurende een periode van ruim 6 weken geen enkele nieuwe inzaaiing is gedaan kunnen worden, terwijl dit normaal wekelijks gebeurt. Hopelijk zijn de groei-omstandigheden in 2019 gunstig, zoniet zouden leveringen in het gedrang kunnen komen vanaf augustus 2019 wegens geen nieuwe voorraad. De voorkweek van Rolgazon® neemt gemiddeld (ruim) een jaar in beslag, zodus zullen de problemen van 2018 (voor ons althans) nog een nasleep hebben tot een heel stuk in 2019. Het najaar van 2018 was een lichtpunt en uitzonderlijk gunstig qua verkoop, de keerzijde hiervan was dat we 2 weken eerder dan voorzien zijn moeten stoppen met leveren wegens uitputting van de “voorraad”. We sluiten het bewogen 2018 af met een positieve vooruitblik naar 2019, waar de eerste leveringen voorzien zijn voor begin maart.

 

ROLGAZON.BE wenst iedereen een gezond en voorspoedig jaar 2019.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+
Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+