Toepassingen met blokzoden (synoniem = stapelzoden, grasblokken)

Afmetingen: 30 x 30 x 4,5 cm

1. Waterbouwkunde – Wegenbouw – Milieutechnieken

 • Opzetten van steile taluds, bijvb. boven schanskorven, beschoeiingen, geotextielen
 • Kopwanden van duikers, overstort-riolen, spoelgaten, oeververnieuwing
 • Oeververdediging, grachtranden en vijverboorden
 • Grondstabilisering en grondopsluiting bij niveauverschillen
 • Creatie van ecologische duikers, wilddoorgangen, amfibieën en paddengeleiding.
 • Afdamming rietvelden, overstroombassins en kleinschalige waterzuivering.
 • Cultuurtechnische projecten in de eco-sfeer.
 • Instandhouding van duinpannen en heuvelruggen

2. Recreatie en Sport

 • Herstelling van sportvelden. (doelgebieden in het bijzonder). Bij gebruik van blokzoden 30x30x5 kan er onmiddellijk na de herstelling gespeeld worden.
 • Bunkers op golfterreinen.
 • Aanleg (kwetsuurvrije) hindernissen voor o.a. cross-parcours , trial, jumping e.a.
 • Geluiddemping en afscherming openlucht-schietstanden
 • Stapelwandjes in zandbakken en speeltuinen.

BELANGRIJK voor aannemers:

 • Voor taludwerk (stapeling) worden in bestekken verschillende methoden voor opmeting gebruikt; de handigste formule + parameters sturen we u op aanvraag.
 • Gedetailleerde productfiche en plaatsingshandleiding op aanvraag.

blokzoden-4

blokzoden-1

blokzoden-2

blokzoden-3